Vergadering VvE JEG 15 maart 2011

15 maart 2011

1.    De opkomst voor deze tweede vergadering is tamelijk klein. Wel mogen alle besluiten genomen worden. Lot Oostveen merkt op dat degenen die hier niet zijn, ook wel niet de notulen gelezen zullen hebben.

2.    Het meerjarenonderhoudsrapport (MOP) is nog slechts in concept beschikbaar. De volgende vergadering zal het besproken worden. Dit MOP kan gevolgen hebben voor de servicekosten.

3.    Rochdale heeft nu gereageerd op de brief over de liften. Er is ook overleg geweest met Schindler en Veritas. De oplevering van de liften levert nog problemen. Bij lift B is een constructiefout geconstateerd: de geleiders zijn op de muur van de aangrenzende woning gemonteerd ipv. op de muur van de aangrenzende gangkast, hetgeen contactgeluid in die woning oplevert. Dit wordt aangepast en daarna wordt er opnieuw gemeten; e.e.a. zou eind april gereed kunnen zijn. Daarna worden de lessen van lift B meegenomen bij een inspectie en finetuning van de andere liften.

4.    Schindler kent drie verschillende lifttypen (voor 4, 10 en >10 verdiepingen) met verschillende certificaten. Voor de liften is er een 5-jarig onderhoudscontract, geldig vanaf 1 januari 2008. Garantie wordt na oplevering formeel door Rochdale gegeven. Alle onderdelen van een lift hebben een verschillende garantieperiode. Er wordt gemikt op een onderhoudscontract straks met een looptijd van 15 jaar.

5.    Het loopwerk van de deur is het meest kritisch bij de lift, dat blijft.

6.    Grubbehoeve heeft zes liften; de VvE JEG heeft er daar twee van. In de kosten komt de verhouding 1:3 ook precies terug.

7.    Er is een noodreparatie door Etro gedaan aan een dilatatie onder het dak. Jan Kooiker zoekt uit of deze dilatatie onder noemer xe2x80x9cdakxe2x80x9d valt, dan zou deze reparatie volgens het splitsingsxc2xacconvenant onder de garantie moeten vallen. Drxc3xa9 Molenaars vertelt dat het een oude afdichting betreft, die niet goed was afgedekt en daardoor sneller dan normaal was verweerd.

8.    De notulen van de vergadering van 2 november 2010 worden goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan (actiepunt 4.11 d.d. 21-04-2010) wordt besloten dat het dichte schot naast de toegangsdeur tot de galerij tussen lift B en C op 1 hoog vervangen wordt door een ruit, mits de kosten de xe2x82xac 500 niet te boven gaan. Verder is er discussie over de boete die is opgelegd aan de eigenaar van 921 (xe2x82xac 1500), omdat de lekkage vanuit de badkamer aldaar nog steeds niet gestopt is. De volgende stap zou zijn de reparatie daar te laten uitvoeren door een professional, op kosten van 921. Het besluit voortaan alleen tweede vergaderingen te houden verdwijnt van de Besluitenlijst. Er is geen lijst met alle actueel geldige relevante besluiten.

9.    De kascommissie (Doede Simonides en Evie van der Honing) is nog niet klaar met de boeken van 2010, maar is wel positief gestemd. De twee leden van de kascommissie worden herbenoemd.

10.    De bestuurder/administrateur Pro VvE Beheer is pas gedechargeerd voor het boekjaar 2010 op het moment dat de penningmeester en de kascommissie het met de boekhouding eens zullen zijn.

11.    Penningmeester Gerda Lokman is niet tevreden over de afhandeling van facturen waarover zij twijfels heeft; ze wil dat deze behandeld worden en niet onbetaald blijven liggen. Haar voorstel hiervoor wordt aangenomen. Evenmin mogen balansposten zonder haar goedkeuring gemuteerd worden.

12.    De VvE JEG doet ongediertebestrijding op incidentele basis; de Museumflat heeft hiervoor een servicecontract. De JEG is goedkoper uit zonder dan met zoxe2x80x99n contract; volgens Drxc3xa9 Molenaars kan dit komen door het positieve effect vanuit de Museumflat.

13.    Er is een nieuwe kostengroep, F, voor de verhuurde bergingen. Dit is nodig volgens Pro VvE Beheer. Zowel de penningmeester als de kascommissie ontgaan de finesses van deze boekhoudxc2xackundige ingreep. Kascommissie en penningmeester zullen worden bijgepraat.

14.    De stookkosten blijven de gemoederen bezighouden. Er is een rechtszaak geweest, aangespannen door Cesar Garcia. In verband daarmee heeft Pro VvE Beheer een overzicht gemaakt met gebruik in gigajoule per woning; aan dit overzicht xe2x80x9cwordt nog een vervolg gegevenxe2x80x9d. Het vervangen van de kleppen destijds heeft volgens Peter Dautzenberg in ieder geval bij hem een gunstig effect gehad. De stookkosten voor de totale Grubbehoeve over 2010 hebben een positief saldo van xe2x82xac 19.000,=.

15.    Het voordelig saldo 2009 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

16.    Er zal een tweede rekening worden geopend bij een andere bank omdat het saldo op de bankrekening de xe2x82xac 100.000,= heeft overschreden.

17.    Drxc3xa9 Molenaars schetst de gang van zaken bij een juridische procedure tegen een wanbetaler. Als alles meezit, duurt dit altijd nog een jaar. De incassoprocedure wordt opnieuw vastgesteld.

18.    Er wordt een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd; in deze versie zijn oude maar nooit goedgekeurde aanpassingen verwerkt. Er worden meteen twee wijzigingen aangebracht betreffende de procedure die gevolgd moet worden bij verhuur (van de hele woning; een (afsluitbare) kamer verhuren mag volgens Pro VvE Beheer niet, bekenden bij je laten inwonen wel. De splitsingsakte heeft hier ook regels voor) en betreffende de procedure voor het laten aanbrengen van naamplaatjes.

19.    Er is een aantal voorstellen voor het aanpassen van het HHR:
a. klustijden uit 5.2 iets ruimer (Sara Riemens)
b. 10.3 zou mogen vervallen wegens andere formulering 10.1 (Truus Backers)
c. de Technische Commissie kan uit het Reglement, deze bestaat niet meer (Truus Backers)

20.    Koert wil stoppen als voorzitter, maar er zijn geen gegadigden voor het voorzitterschap van het bestuur. Filip vraagt of het erg is als er geen voorzitter is. Drxc3xa9 zegt dat het wel zou kunnen als alles in rustig vaarwater is; Pro VvE Beheer zal dan wel meer volmachten moeten hebben.

21.    Trijntje wil namens de Kunstcommissie meer geld. Er zouden via Cesar planten geregeld worden, maar dat schiet niet op. Een andere hovenier kan snel leveren, maar is duurder. De bedoeling is dat er grote plantenbakken op sommige verdiepingen komen.

22.    De Beheercommissie heeft geen nieuws.

23.    De Stichting Collectieve Ruimte vraagt zich af zij wel verslag moet doen in deze vergadering, maar noemt wel een paar punten:
a. Er wordt verbouwd, deze verbouwing gaat volgens plan. Het maakt wel herrie, maar niet vxc3xb3xc3xb3r 8:00 uur. Eind mei is de verbouwing klaar, dan zal er door vrijwilligers nog veel werk verzet moeten worden om in het najaar open te kunnen gaan.
b. Op de site http://www.grubbehoeve.nl staan meer gegevens over de Collectieve Ruimten. Het bestuur heeft een eigen e-mailadres: bestuur[apen-staart]grubbehoeve.nl. Dat was niet algemeen bekend (ook niet bij het bestuur).

24.    Het bestuur heeft nieuws uit de hoofd-VvE: Rochdale is in de hele Bijlmer cameraxe2x80x99s met centrale 7×24 monitoring aan het plaatsen. Dit is veel goedkoper dan het voorstel van een tijd terug, De cameraxe2x80x99s komen bij de toegang en in de liften. Als men in de Museumflat begint, kunnen we desgewenst meedoen. … (er is ook nog iets over nazorg en Metapart, punt gemist)

25.    Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer is bezig met een evaluatie van het KJEB-project. Men komt nog langs bij Koert. Peter Dautzenberg zegt dat de KJEB-ervaringen goed van pas kunnen komen bij Kleiburg.

26.    Lis
ette op 7 hoog heeft geen last meer van lekkage. Het is niet duidelijk hoe de situatie op 5 hoog inmiddels is.

27.    Filip klaagt dat de zware deur van de fietsenstalling schade aanricht aan ophanging en muur. Hij zal het aan de huismeester laten zien, die eventueel vervolgactie zal ondernemen.

Advertisement

Bible belt en Kandelaar

6 januari 2011

In de typisch-NCRVse televisieserie "Gospel in de polder", die in de week voor Kerstmis 2010 uitgezonden werd, kwam een koor uit Staphorst kennismaken met dominee Emmanuel Koney, voorganger van de Pentecost Revival Church International, en zijn gemeente. Een gezamenlijk optreden in de Heineken Music Hall was de beloning. Frappant was de slotopmerking van Wychert, dat hij nu zijn vooroordelen over de Bijlmer moest bijstellen (dus niet: laten varen).

In de huisregels van de Kandelaar staat dat de huurder geen overlast dient te veroorzaken aan de omwonenden. Toch moest er na klachten van de bewoners van de Kandelaarwoontoren en metingen een geluidsbegrenzer geplaatst worden door het stadsdeel, zo lezen we in het Parool van 6 januari (Driekoningen), om het geluidsniveau van 50 dB naar 35 dB terug te brengen. Of er ook in het aan de andere kant aangrenzende woongebouw Grubbehoeve sprake is of was van geluidsoverlast, is niet bekend.
Koney zal er in ieder geval zelf geen last van hebben. Hij woont in de laagbouw die gekomen is op de plaats van de flat Kralenbeek.

UPC hanteert nog oude nummering

1 december 2010

UPC blijkt in ieder geval bij de "leveradressen", de fysieke plaatsen waar het signaal wordt afgeleverd, soms nog de nummering van vxc3xb3xc3xb3r 2006 te hanteren. Op 7 december wordt dit voor een aantal huisnummers administratief hersteld.

Het is afwachten of UPC nu zijn slechte reputatie gaat waarmaken. UPC zelf is in elk geval vol vertrouwen.
Overigens lijkt UPC niet de enige maatschappij die met de oude nummering werkt. Wie wel eens de brieven van Waternet goed bekijkt, kan tot de ontdekking komen dat zijn watermeter zich bij de buren verderop bevindt, althans in de gedachten van Waternet.

Nieuwsbrief beheercommissie VvE JEG

20 september 2010

Vereniging van Eigenaren je Eigen Grubbehoeve

Wij willen u het goede nieuws melden dat 89 van de 90 appartementen verkocht zijn. Wij heten alle nieuwe medebewoners van harte welkom in onze fraaie flat.

"Tweede" vergadering VvE JEG 2-11-'10

2 november 2010

1.      De opkomst voor deze tweede vergadering is nog kleiner dan voor de eerste vergadering van 28 september. Hieraan zal ongetwijfeld debet zijn dat de uitnodigingen voor de tweede vergadering pas drie dagen terug zijn ontvangen. Zie ook punt 7.

2.      De oplevering door Rochdale aan de JEG is geschied, op de liften na. Er is nog wel een aantal garantiepunten, waarvan het dak en enkele lekkages de belangrijkste zijn.

3.      Een aantal mensen, met name Cesar, houdt eraan vast dat het verwarmingssysteem nog niet deugt. Dit zou blijken uit zelfs voor Vereniging Eigen Huis onverklaarbare verschillen in stookkosten en uit het feit dat het in sommige appartementen hooguit 19 xc2xb0C wordt. In die appartementen is dan bijvoorbeeld een hele koude muur (naast een spouw) of worden de radiatoren slechts handwarm.
Overigens leidt dit niet tot actie, anders dan dat Jaspers van bouwkundig bureau DBA deze spouw nog zal bekijken en de betreffende personen het advies geeft een logboek bij te houden. Zekerheid dat je geen warmte afneemt, heb je pas als je de kraan in de leidingkoker in de keuken dichtdraait en de AGPO-kast uitschakelt.
Volgens Molenaars van Pro VvE Beheer mag Grubbehoeve blij zijn monovalente stadsverwarming te hebben. In verschillende andere flats in de Bijlmer (o.a. Kikkenstein, Hoogoord) wordt er nog bijgestookt met een eigen ketel. Hiervoor wordt niet genoeg gas gebruikt om onder het tuinderstarief te vallen. Daardoor is het bijstoken toch erg duur en moet er over sommige jaren honderden euroxe2x80x99s per woning bijbetaald worden. (overigens was dit een opmerking na afloop van de vergadering).

4.      Aangezien Rochdale niet van plan lijkt te voldoen de liften te laten voldoen aan de normen die Bureau DBA daarvoor stelt, zullen gerechtelijke stappen gezet worden om Rochdale daartoe te dwingen. Mogelijk zal dit in samenwerking met de andere sub-VvE (Museumflat) gebeuren. Na een klacht van een koper van deze VvE is er een rapport over de grote B-lift gemaakt. Dat wil DBA als uitgangspunt hanteren.

5.      In januari 2011 zal Jaspers met een concept-meer­jarenxc2xad­plan­ning komen. Ongetwijfeld zal deze planning invloed hebben op de maandelijkse bijdragen.

6.      Alle financixc3xable stukken, inclusief de stookkostenafrekening 2009, worden goedgekeurd.

7.      Vanwege de structureel te lage opkomst bij de vergade­ringen, waardoor er dan een tweede vergadering nodig is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, wordt besloten de eerste vergadering voortaan fictief te houden. Hoe dit in de praktijk werkt, wordt niet duidelijk gemaakt.

8.      De groen uitgeslagen houten gevels rondom de collectieve ruimte aan de hofzijde zullen worden schoongemaakt.

9.      Aan de verbouwing en inrichting van de collectieve ruimte wordt gewerkt. De plannen lagen tijdens de vergadering even ter inzage.

10.   De kunstcommissie komt binnenkort met een voorstel voor planten en kleuren.
De commissie huishoudelijk reglement komt binnenkort met een voorstel voor de naamplaatjes.

11.   Voor de eenvoud van verwerking door Pro VvE Beheer worden de huurprijzen van de kasten met terugwerkende kracht gestandaardiseerd. Teveel betaalde huur wordt teruggestort.

12.   De voorzitter, Koert van Barneveld, heeft aangekondigd zijn functie neer te willen leggen. Er is nog geen kandidaat-opvolger.

13.   Er komt geen actie om alle bellen bij de voordeur te vervangen. Een klacht over deze bel kan bij Pro VvE Beheer ingediend worden.

14.   Max laat weten dat de nieuwe bomen in de hof inderdaad nog dit jaar geplant zullen worden. Zodra hij meer weet, houdt hij ons op de hoogte.
Het doortrekken van de sloot richting Groenhoven/Gouden Leeuw zal na de zomer van 2011 uitgevoerd worden.

Vergunning voor omstreden hek bij Les Agneaux

9 maart 2010

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost maakt het volgende bekend (zie ook de Echo van 10 maart 2010):

3.  Vergunningen op grond van artikel 40 en 45 van de woningwet:

 • Grubbehoeve 40 (2010000018) xe2x80″ 05/03/2010 – 1103 GH
  Het plaatsen van een hekwerk ten behoeve van speelruimte

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt daartegen een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam.    

De besluiten zijn op de bij de vergunningnummers genoemde data aan de aanvragers bekend gemaakt door toezending. Indien sprake is van een spoedeisend belang, kan hangende de bezwaarschriftprocedure een xe2x80x9cvoorlopige voorzieningxe2x80x9d worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

De geschiedenis van deze vergunning begon eind 2009, zie het bericht van Metro in de Bijlmer

Uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw Grunder

3 maart 2010

In de Echo van 3 maart 2010 staat het volgende bericht van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost:

Ontwerp uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw Grunder

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 4 maart 2010 voor een periode van 6 weken het ontwerp uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw Grunder ter inzage ligt op de volgende plaatsen:

 • Het informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 09:00 – 16:00 uur
 • De openbare bibliotheek Bijlmermeer, Bijlmerplein 93, geopend op maandag van 14:00 – 17:30, woensdag van 10:00 – 17:30, donderdag van 12:00 – 20:00, vrijdag van 14:00 – 17:30 en zaterdag van 11:00 – 17:00 uur
 • Het Dorpshuis Driemond, Burg. Bletzstraat 74 te Driemond, op werkdagen geopend van 09:00 – 12:00 uur
 • Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Groeneveen 91-d, op werkdagen geopend van 09:00 – 16:00 uur

Een digitale versie van het ontwerp uitwerkingsplan is te downloaden op de website van het stadsdeel. Hoewel de digitale versie van het ontwerp uitwerkingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat de digitale versie niet goed leesbaar is. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het ter inzage gelegde exemplaar te worden geraadpleegd.

Het ontwerp uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw Grunder: het plangebied ligt aan de noordoostzijde van de Bijlmermeer in het Stadsdeel Zuidoost, tussen de buurten Ganzenhoef en Geerdinkhof en langs de Bijlmerdreef. De in dit uitwerkingsplan voorzien bebouwing vormt een overgangszone tussen de wijken Geerdinkhof en Nieuw Grunder. Het gebied maakt deel uit van het vernieuwingsgebied in de Bijlmermeer. In de huidige situatie is het plangebied grotendeels onbebouwd. Alleen in de noordoosthoek van het plangebied bevindt zich het gebouw van een school. De voorliggende uitwerking voorziet in 15 vrij bouwkavels. Op deze bouwkavels moeten minimaal 13 vrijstaande woningen gerealiseerd worden. Maximaal mag xc3xa9xc3xa9n woning per kavel gerealiseerd worden.

Aan de basis van deze planologische inbedding ligt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) dat door de stadsdeelraad is vastgesteld. De gewenste ontwikkelingen uit dit SPvE zijn opgenomen in het uitwerkingsplan.

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerp uitwerkingsplan naar voren brengen. Deze schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de Stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. , Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost.Een ieder kan tevens mondelinge zienswijzen naar voren brengen gedurende de termijn van de terinzagelegging. Hiervoor wordt een inloopavond georganiseerd op 16 maart 2010, tijd: 19:30 – 21:30 uur, adres: verenigingsgebouw de Kandelaar Bijlmerdreef 1239. Tijdens deze avond krijgt u een nadere toelichting op de plannen en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen.

ROCHDALE BESCHULDIGD VAN CHANTAGE

12 augustus 2009

WoningcorporatieRochdale manipuleert bewoners in Grubbehoeve (Bijlmermeer) op een schandaligemanier, spreekt van een deal maar dwingt in werkelijkheid bewoners eenverklaring af. Daarmee lijkt het of de praktijken van Rochdales topman HubertMxc3xb6llenkamp, die in 2008 wegens zelfverrijking en dubieuze transacties werdontslagen, nog steeds tot het cultuurgoed van de woningcorporatie behoren.

Dit althans is demening van boze bewoners van de flat Grubbehoeve die nu al bijna drie jaar wachtenop dat waar zij recht op hebben: het terugkrijgen van hun eigen collectieveruimte. Want ooit waren daar het Bijlmer Filmhuis, het Bijlmer Vrouwenhuis, detv- en radiostudio van METRO (Mijn Eigen Televisie & Radio Omroep) en als kloppend hart Cafxc3xa9 de Nachtegaal. Het festival xe2x80x9cBlij met deBijlmerxe2x80x9d werd er georganiseerd, Bijlmer kunstenaars konden er exposeren en in1999 werd daar xe2x80x9cKoop Je Eigen Bijlmerxe2x80x9d (KJEB), een project van BijlmerBelievers, opgericht.

Nu willen bewoners vanGrubbehoeve elkaar weer in hun collectieve ruimte kunnen ontmoeten. Zij willenopnieuw een plek waar het bruist van sociale en culturele activiteiten, een uitvalsbasisvan waaruit zij zich actief kunnen inspannen voor de leefbaarheid van hun buurten een accommodatie voor het Bijlmermuseum, lezingen en discussiefora. Bewonersparticipatiein optima forma, sociale cohesie van onderaf in het hartje van eenVogelaarswijk in het oude hart de Bijlmer. Het klinkt te mooi om waar te zijnen er lijkt niets in de weg te staan. Alleen dan de verlate overdracht doorwoningcorporatie Rochdale. Deze houdt de boel op. Bewoners wachten nu al jaren,in hun ogen duurt het allemaal veel te lang. Geduld maakt plaats voormachteloze woede.

Om de woede van deze bewoners te begrijpen is een korte uitleg nodig. Deflat Grubbehoeve maakt deel uit van het Bijlmer Museum, een gebied in deBijlmer waarvan de toenmalige stadsdeelvoorzitter Ronald Janssen in 1992 beloofdedat deze als monument onaangetast zou blijven. Tien jaar later werden in hetkader van Vernieuwing Bijlmermeer voorbereidingen getroffen voor eengrootschalige sanering van de flat Grubbehoeve. Ondanks de belofte van Janssenzou een deel van Grubbehoeve worden gesloopt. xe2x80x9cKoop Je Eigen Bijlmerxe2x80x9d kwam inactie en maakte met Rochdale een afspraak: Als binnen drie maanden zestigmensen bereid werden gevonden om in Grubbehoeve een appartement te kopen, zou deflat worden gespaard en werden de aspirant-kopers medeprojectontwikkelaar. Deopzet lukte, de flat bleef grotendeels gespaard en de samenwerking tussen dewoningcorporatie en de KJEB was een feit.

De woningcorporatie, niet gewend om op gelijkwaardige basis met bewonersom te gaan, frustreerde de kopers die zich als medeontwikkelaar niet ofnauwelijks serieus genomen voelden. In de definitieve ontwerpfase, het momentwaarop besluiten nauwelijks meer ongedaan gemaakt kunnen worden, werd de bouwcommissievan KJEB niet betrokken.

Participatie bleek een papieren belofte. Niet lang daarna sloopte Rochdale de collectieve ruimte, onder het mom van asbest[1],tegen alle afspraken in volledig leeg. Muren, trappen, de twee keukentjes, ingebouwdekasten, de werktafel waar geklust werd, alle verwarmingselementen,lichtornamenten, de brandkast met inhoud, de brandslang, zelfs de toiletten en waterkranen zijnverdwenen. Zonder enig respect sloopt Rochdale alles wat bewoners in dertigjaar hebben opgebouwd. Ondertussen werd de collectieve ruimte als kantine en opslagplaats doorbouwvakkers gebruikt.

Volgens afspraak zouden maatregelen genomen worden die een goede staatvan onderhoud voor de komende 25 jaar van het gehele gebouw en alle woningenzouden garanderen. De woningcorporatie houdt zich evenmin aan dezeschriftelijke overeenkomst. Er ligt een lange lijst van klussen die niet ofniet volledig zijn geklaard. Enkele voorbeelden zijn de afvoerbuizen en het dakdie lekken, de betonrotgaten in vloeren en de liften die niet aan de eisenvoldoen. Ook de collectieve ruimte voldoet nogsteeds niet aan de eisen. De oplevering die begin december 2006 zou plaatsvindenis tweexc3xabnhalfjaar na dato nog steeds geen feit.

Inmiddels is eenaantal bewoners het wachten beu. Zij organiseren daarom vrijdag 21 augustus van17.00 xe2x80″ 20.00 uur voor de collectieve ruimte van Grubbehoeve een manifestatiewaarin zij hun woede en onmacht in een actie vertalen. Bijlmerdocuxe2x80x99s kijken, muziekluisteren, koffie aan de leestafel, sporten, huiswerk maken, kaarten, risk,sjoelen, kletsen en eten met de buren: Op straat vinden dan de activiteitenplaats zoals die binnen hadden kunnen gebeuren.

Dress code zwart omdat er vooralsnog weinig te vieren valt.


[1] De asbestplaten in de gesaneerde woningen zijn niet verwijderd!

Ledenvergadering JEG mislukt?

18 mei 2009, aangepast 14 juni 2009

De opkomst op de Algemene Ledenvergadering van de VvE Je Eigen Grubbehoeve was te laag om besluiten te kunnen nemen. In ontspannen sfeer werden enkele voorlichtingspunten afgelopen. Enkele zaken die zo terloops bleken:

 • Er is een bouwvergunning voor een dakopbouw op 922, maar volgens het bestemmingsplan van 2007 is dit niet toegestaan. (Wie kende dit bestemmingsplan eigenlijk?)
  De ambtenaren van het stadsdeel blijken gecharmeerd van het idee van een dakopbouw. MAAR DIT WAS JUIST EEN VAN DE WEZENLIJKE PUNTEN VAN DE RENOVATIE VAN GRUBBEHOEVE IN HET KADER VAN "KOOP JE EIGEN BIJLMER".
 • Verschillende woningen zijn heel lastig warm te krijgen, maar de stookkosten voor deze woningen zijn enorm. Een van de eigenaren heeft een een hele dot gruis uit de leiding gehaald. Daarna kwamen zijn radiatoren wel op temperatuur. Kennelijk reageert het warmtemeetsysteem vooral op het temperatuurverschil tussen het de woning inkomende en het de woning verlatende verwarmingswater, zonder dat de stroomsnelheid van het water in de verwarmingsbuizen wordt bekeken.
  En hoe krijgen die mensen hun te veel betaalde stookkosten terug?
 • Over de wild fluctuerende WOZ-waarde verbaast iedereen zich. Sommigen gaan in bezwaar.
 • Rochdale heeft nog maar drie appartementen binnen de JEG. Rochdale was overigens, vanwege de aard van de onderwerpen, niet op de vergadering aanwezig.
  En daardoor ontbrak net het quorum.

Binnen enkele weken (23 juni 2009) zal deze vergadering overnieuw gehouden worden.
Maar was deze tot voorvergadering verworden vergadering nu echt zinloos?

En Meram weer open

15 mei 2009

Turks restaurant Meram, dat op 9 april na nog geen maand  open te zijn geweest (zie hiervoor een recensie), alweer dicht moest, is weer geopend, alsof er niets aan de hand is geweest.
Hopelijk openbaren zich geen nieuwe problemen.